Inschakelen & uitschakelen

Het systeem inschakelen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Home in het menu.
 2. Klik op het pictogram Schild op de beveiligingswidgetkaart die de huidige status van het paneel weergeeft.
 3. Klik op Thuis om het systeem in te schakelen om de modus te behouden, of Afwezig om het systeem in de wegmodus te zetten.
  • Armed Away – Zet zowel de contactsensoren als de bewegingssensor in een alarmtoestand.
  • Armed stay – Zet alleen contactsensoren op een alarmtoestand

Opmerking: systemen met bypassmogelijkheden tonen een Bypass-sensoren-vinkje dat, indien aangevinkt, beveiligde sensoren niet bewapent.

Het systeem uitschakelen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Home in het menu.
 2. Klik op het pictogram Schild op de beveiligingswidgetkaart die de huidige status van het paneel weergeeft.
 3. Klik op Uitschakelen.

Geschiedenis

Exporteer de systeemactiviteitengeschiedenis van het systeem

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Activiteit.
 2. Scroll naar beneden en klik op Export to Excel onder aan de pagina.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U kunt geen alarm activiteiten exporteren als een Excel-document op de Securitas Home App

De geschiedenis van de systeemactiviteit bekijken

Het bekijken van de systeemactiviteitengeschiedenis door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Activiteit.
 2. Van de activiteitenpagina:
  • Gebruik de zoekbalk om activiteiten te bekijken die overeenkomen met specifieke trefwoorden.
  • Gebruik het drop down menu Alle Devices om de activiteit van specifieke apparaten te bekijken.
  • Het dropdown menu Alle gebeurtenissen filtert de activiteit op specifieke gebeurtenissen.
  • Gebruik het kalenderpictogram om de activiteit op specifieke tijden te bekijken.

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het pictogram Geschiedenis in de rechterbovenhoek
  • Selecteer Filters om te filteren op tijd of gebeurtenistype.

Geo-Services

Geo-apparaten toevoegen

Er moet een Geo-apparaat worden ingesteld om Geo-Services mogelijk te maken. Geo-apparaten zijn alle apparaten die Geo-Services geactiveerd hebben. Ze zullen op de Geo-apparaatlijst verschijnen.

Een geo-apparaat toevoegen:

 1. Schakel Locatie op uw mobiele telefoon in.
  • Apple-apparaten – Instellingen > Privacy > Locatieservices > Locatieservices
  • Android-apparaten – Instellingen > Verbindingen > Locatie
   Opmerking: Dit kan verschillen afhankelijk van de softwareversie die op uw telefoon is geïnstalleerd.
 1. Start de Securitas Connect App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de link Download hieronder.

Download op Android smartphone        Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Druk op de tuimelschakelaar om Geo-Services in te schakelen.

Geo-functies en Gebiedsbegrenzingen kunnen worden ingesteld zodra Geo-Services zijn ingeschakeld.

Geo-apparaten kunnen niet worden toegevoegd op het klanten webportaal.

Voeg een Geo-apparaat toe door Geo-Services op het mobiele apparaat in te schakelen.

Gebiedsbegrenzingen

Wat is een gebiedsbegrenzing?

Een gebiedsbegrenzing is een gevestigde perimeter die locatiegebaseerde waarschuwingen zal triggeren op basis van de locatie van uw Geo-apparaten. U kunt gebiedsbegrenzingen toevoegen, bewerken en verwijderen. Het gebied rond het installatieadres van het alarmsysteem is de standaard gebiedsbegrenzing.

Een gebiedsbegrenzing toevoegen/bewerken/verwijderen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.

Een gebiedsbegrenzing toevoegen

 1. Klik op een begrenzing toevoegen.
 2. Locatie van begrenzing toevoegen: Klik en versleep de drop down pin op de kaart of voer een nieuw adres in het veld “Begrenzing verplaatsen naar”.
 3. Voer de naam van de begrenzing in: Voer de naam van de begrenzing in het veld “Naam van begrenzing”.
 4. Stel de radius in: Klik en sleep grensmarkeringen OF voer handmatig een waarde in het Radius-veld in.
 5. Klik op Opslaan.

Een gebiedsbegrenzing bewerken

 1. Klik op de naam van de omheining of de drop down veld van de begrenzing om deze te bewerken.
 2. Verander de locatie van de begrenzing: Klik en versleep de drop down pin op de kaart of voer een nieuw adres in het veld “Begrenzing verplaatsen naar”.
 3. Verander de naam van de begrenzing: Wijzig de naam van de begrenzing in het veld “Naam van begrenzing”.
 4. Bewerk Radius van begrenzing: Klik en sleep grensmarkeringen OF voer handmatig een waarde in het Radius-veld.

Een Geo-Fence verwijderen

 1. Klik op de naam van de begrenzing of de drop-down pin van de begrenzing.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U kunt geen Geo-Fences toevoegen, bewerken of verwijderen op de Securitas Connect app.

Geotoestel verwijderen

Het verwijderen van een Geotoestel door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen
 2. Klik op Geo-Services
 3. Klik op het Geotoestel dat je wilt verwijderen
 4. Klik op het Verwijder icoon
 5. Klik op Ok

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menu pictogram
 2. Klik op Geoservices
 3. Druk op de tuimelschakelaar om Geoservices op het toestel te deactiveren

Logins

Wijzig een wachtwoord

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om doorgestuurd te worden naar het Securitas Home Interactive Customer Web Portal.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Login-gegevens.
 3. Klik op Wachtwoord.
 4. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 5. Nieuw Wachtwoord veld – Voer het nieuwe wachtwoord in
 6. Wachtwoord controleren veld – Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
 7. Klik op opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U hebt geen toegang tot de inloggegevens van de Securitas Connect app.

Een e-mailadres wijzigen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Login-gegevens.
 3. Selecteer E-mailadres.
 4. E-mailadres veld – Voer het nieuwe e-mailadres in.
 5. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 6. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal

U hebt geen toegang tot de inloggegevens op de Securitas Connect app.

Een nieuwe login aanmaken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Gebruikers.
 2. Selecteer Aanmeldingen beheren.
 3. Klik op Een aanmelden toevoegen.
 4. E-mailadresveld – Voer het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.
 5. Aanmeldnaam veld – Voer de gewenste inlognaam van de nieuwe gebruiker in.
 6. Language preference – Selecteer de taalvoorkeur van de nieuwe gebruiker met behulp van het drop down menu Language preference.
 7. Klik op Opslaan.

Two Factor Authenticatie activeren

Two Factor Authenticatie biedt een extra beveiligingslaag aan uw account door een bevestiging van de gebruiker te vragen wanneer de account wordt geopend vanaf een nieuw apparaat.

Om de Two factor-authenticatie in te schakelen:

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Klik op Login-gegevens.
 3. Selecteer Beveiligingsvraag.
 4. Select een beveiligingsvraag uit de drop down menu
 5. Antwoord op beveiligingsvraag veld – Voer het antwoord op de beveiligingsvraag in.
 6. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 7. Klik op Opslaan

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U hebt geen toegang tot inloggegevens op de Securitas Home app.

Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten

Reset de gebruikersnaam of het wachtwoord opnieuw in:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Login Help.
 2. Voer een van beide in:
  • Uw e-mailadres als u uw gebruikersnaam bent vergeten
  • Uw gebruikersnaam als u uw wachtwoord bent vergeten
 3. Klik op Submit

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Selecteer Login Help in het aanmeldingsscherm
 2. Voer een van beide in
  • Uw e-mailadres als u uw gebruikersnaam bent vergeten.
  • Uw gebruikersnaam als u uw wachtwoord bent vergeten.
  • Uw gebruikersnaam als u voor het eerst hulp nodig heeft bij het inloggen.
 3. Klik op verzenden

Meldingen

Een alarmmelding maken of bewerken

Meldingen aanmaken/bewerken via:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Klik op Nieuwe meldingen.
 3. Selecteer het tabblad Standaard en klik op Alarm
 4. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om de melding in te schakelen
 5. Benoem de nieuwe melding
 6. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de alarmtypes waarover u een melding wilt ontvangen. Hoorbaar of Stil
  Gebruik het drop-down menu om een van beide te selecteren:

  • Any sensor: Voor een willekeurige sensor worden meldingen verstuurd.
  • Specific sensor: Gebruik de selectievakjes om te selecteren welke sensoren meldingen moeten worden verzonden. Bijvoorbeeld PIR Master Bedroom.
   Meldingen worden verstuurd voor PIR Master Bedroom

  Opmerking: Kies er niet voor om een Duress Panic SMS of Push Notification naar een potentiële Duress Code gebruiker te sturen.

 7. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 8. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld of selecteer de knop New om een nieuwe contactpersoon toe te voegen
 9. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone              Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Meldingen
 3. Druk op de tuimelschakelaar om meldingen in te schakelen
 4. Om een nieuwe melding toe te voegen, klik op de plus icoon
 5. Selecteer het type notificatie
 6. Benoem de nieuwe melding
 7. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de alarmtypes waarover u een melding wilt ontvangen. Audible of Silent
  Gebruik het drop-down menu om een van beide te selecteren

  • Any sensor: Voor een willekeurige sensor worden meldingen verstuurd.
  • Specific sensor: Gebruik de selectievakjes om te selecteren welke sensoren meldingen moeten worden verzonden. PIR Master Bedroom
   Meldingen worden verstuurd voor PIR Master Bedroom

  Opmerking: Kies er niet voor om een Duress Panic SMS of Push Notification naar een potentiële Duress Code gebruiker te sturen.

 8. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen.
 9. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of druk op de Contact toevoegen om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 10. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

Sensor-activiteitsmeldingen maken of bewerken

Meldingen aanmaken/bewerken via:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Klik op Nieuwe meldingen.
 3. Selecteer Sensoractiviteit onder het standaardtabblad
 4. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om de melding in te schakelen
 5. Benoem de nieuwe melding
 6. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de sensoren die een melding zullen verzenden wanneer ze geactiveerd zijn. Bijvoorbeeld: Slaapkamer 1 P.I.R.
 7. Configureer het tijdschema voor de actieve regel.
  Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:

  • At All Times
  • Only During the Following Times – selecteer dag(en) en tijden
 8. Filteren van meldingen:
  • Geen meldingen verzenden die optreden binnen (Selecteer Tijd Frame) minuten van de laatste melding. Vink dit vakje aan om het aantal meldingen dat binnen de geselecteerde termijn wordt verzonden te beperken.
  • Geen meldingen verzenden wanneer een van de volgende Geo-apparaten (Selecteer Geo-apparaten) zich bevinden binnen de geselecteerde gebiedsbegrenzing (Selecteer begrenzing). Vink dit vakje aan om geen meldingen te ontvangen terwijl er een Geo-apparaat in een bestaande gebiedsbegrenzing aanwezig is.
 9. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 10. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of selecteer knop New om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 11. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone                 Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Notifications
 3. Druk op de tuimelschakelaar om meldingen in te schakelen
 4. Om een nieuwe melding toe te voegen, klik op de plus icoon
 5. Druk op Sensor Activity
 6. Benoem de nieuwe melding
 7. Wanneer een van deze sensoren geopend of geactiveerd is:
  Druk op de selectievakjes voor de sensoren die een melding zullen verzenden wanneer ze geactiveerd zijn. Bijvoorbeeld Kitchen P.I.R.
 8. Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:
  • At all times
  • Only during the following times.
 9. Notification Filtering
  • Do not send notifications that occur within (Selecteer tijdspanne) of the last notification. Vink dit vakje aan om het aantal meldingen dat binnen de geselecteerde termijn wordt verzonden te beperken.
  • Do not send notificatons when any of the following Geo-Devices (Selecteer Geo-apparaten) are inside the selected Geo-Fence (Selecteer gebiedsbegrenzing). Vink dit vakje aann om geen meldingen te ontvangen terwijl er een geo-apparaat in een bestaande gebiedsbegrenzing aanwezig is.
 10. Klik op Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 11. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of druk op Contact toevoegen om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 12. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

Meldingen verwijderen

Meldingen verwijderen door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Zoek de melding om te verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone                 Download op Apple smartphone

 1. Druk op het menupictogram
 2. Selecteer Notifications
 3. Druk op de melding dat u wilt verwijderen
 4. Klik op het pictogram Verwijderen

Problemen

Alarm in het geheugen

Wat betekent Alarm in het geheugen?

Een probleemconditie die aangeeft dat er eerder een alarm in het geheugen van het paneel was en nog niet is verwijderd van de Securitas Home servers.

Hoe lost u een alarm in geval van geheugenproblemen op?

Dit kan alleen worden opgelost via het Securitas Home Customer Portal.

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer de Klik hier om deze bericht te wissen link op het scherm Alarm In Memory issue.

Apparaat Laag Batterij

Wat betekent Device Low Battery?

Een probleemconditie die aangeeft dat een apparaat op dit moment een lage accustatus meldt.

Hoe lost u lage batterijcondities op?

Vervang de batterij van het apparaat.

Opmerking: Een lage accuconditie voor apparaten die ook op het wisselstroom net werken, kan erop wijzen dat de wisselstroomvoeding niet meer naar behoren functioneert.

Geo-Service apparaat in storing

Wat betekent Geo-Service In Malfunction?

Deze fouttoestand geeft aan dat een apparaat 24 uur lang niet heeft ingecheckt.

Hoe lost u een storing voor een Geo-serviceapparaat op?

 1. Start de Securitas Home Phone App met het apparaat in storing.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Geo-services.
 3. Klik op de tuimelschakelaar om Geo-Services uit te schakelen.
 4. Klik opnieuw op het menupictogram
 5. Scroll naar beneden en klik op Uitloggen om uit te loggen op het Securitas Home-web portaal.
 6. Log in op de Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Als het defecte apparaat in de lijst staat onder Geo-apparaten – Selecteer het apparaat en verwijder het door te klikken op het verwijder icoontje.
 4. Terwijl u ingelogd blijft op het klanten webportaal – Log in op de Securitas Home Phone App op hetzelfde apparaat.
 5. Klik op het menupictogram
 6. Selecteer Geo-Services.
 7. Druk op het tuimelschakelaar om Geo-Services in te schakelen
 8. Verfris de Geo-Services pagina op de Securitas Home Portal Website (Log in indien nodig opnieuw in).
 9. Zorg ervoor dat het apparaat weer in de lijst staat onder Geo-apparaten.

Storingsmeldingen van Geo-apparaten uitschakelen (alleen Android-apparaten)

 1. Log in op de Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Selecteer het apparaat dat u wilt bewerken.
 4. Vink het selectvakje Meld een storing als het apparaat 24 uur lang niet heeft ingecheckt uit
 5. Klik op Opslaan.

Opmerking: Storingsmeldingen kunnen alleen worden uitgeschakeld voor Android-apparaten.

Omzeilde sensor

Wat betekent Sensor omzeild?

Een sensor wordt niet actief bewaakt door het systeem, omdat deze bij het inschakelen niet gereed is.

Hoe Sensor omzeild oplossen

Het systeem uitschakelen en opnieuw inschakelen terwijl alle sensoren zich in een gereedstaande toestand bevinden.

Opmerking: Sensoren worden op verschillende manieren omzeild, afhankelijk van het type paneel dat het is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het paneel voor instructies voor het omzeilen van het paneel.

Storingen in de werking van de sensor

Wat is een sensorstoring?

Een beveiligingssensor die moeite heeft met de communicatie met de alarmcentrale.

Hoe lost u een sensorstoring op?

 1. Plaats de sensor dichter bij het alarmpaneel.
 2. Zorg ervoor dat het paneel en de sensor niet van elkaar gescheiden zijn door metaal.
 3. Draai de sensor 90 graden of verplaats hem naar een andere muur als het een bewegingssensor is.
 4. Vervang de batterijen van de sensor.

Sensor knoeien

Wat betekent Sensor Tamper?

Een sensor meldt een sabotagetoestand. Dit kan mogelijk betekenen dat de sabotageschakelaar is vrijgegeven.

Hoe Sensor Tampers oplossen

Zorg ervoor dat de sabotageschakelaar voor het apparaat is beveiligd.

Test uw alarmsysteem om er zeker van te zijn dat het correct rapporteert.

Gebruikers

Een nieuwe gebruikerscode aanmaken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Gebruikers
 2. Klik op Gebruiker toevoegen.
 3. Voer onder Gebruikersinformatie de voor- en achternaam van de nieuwe gebruiker in.
 4. Gebruik het drop down menu Taalvoorkeur om de taalvoorkeur van de gebruiker te selecteren.
 5. Klik op  Toevoegen om de contactgegevens van de gebruiker toe te voegen.
 6. Klik op Toegangscontrole om in te stellen tot welke apparaten de gebruiker toegang heeft.
 7. Voer de nieuwe gebruikerscode van de gebruiker in.
 8. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U kunt geen gebruikers aanmaken op de Securitas Connect app.

Een gebruikerscode verwijderen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Gebruikers
 2. Zoek de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen
 3. Om alleen toegang van een bestaande gebruiker te verwijderen, zoekt u het toegangspictogram onder Toegangscontrole en selecteert u welk toegangspunt u wilt verwijderen.
 4. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U heeft geen toegang tot de gebruikers van de Securitas Home app.

Video

De instellingen voor videobewegingsdetectie van een camera wijzigen

Videobewegingsdetectie (VMD) – Trigger opnamen gebaseerd op elke beweging die door de camera’s wordt gedetecteerd. De camera identificeert beweging door te meten hoe de pixels van de video van het ene moment op het andere veranderen. Er zijn geen PIR-bewegingsmelders ingebouwd in de camera. Wanneer VMD echter correct is ingesteld, kan het een effectieve manier zijn om activiteiten vast te leggen en meldingen voor de klant te genereren.

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer het videoapparaat dat u wilt bewerken in het drop down menu voor videoapparaten.
 4. Klik op Videobewegingsdetectie.
 5. Voor elk Videobewegingsdetectie venster:
  1. Teken een nieuw VMD-venster – Klik en sleep op de Live View-afbeelding.
  2. Gebruik de drop down menu Gevoeligheid om de bewegingsgevoeligheid voor het VMD-venster te selecteren.

Opmerking: Een hoge gevoeligheid maakt het mogelijk meer beweging te detecteren door de camera en meer clips op te nemen.

  1. Gebruik de drop down menu Gewenste grootte om de Bewegingsdoelgrootte te selecteren.

Opmerking: De doelgrootte geeft het percentage van het VMD-venster aan dat beweging moet detecteren om een clip te kunnen  opnemen.

Een kleinere doelgrootte vereist minder beweging om een opname te activeren, wat resulteert in meer opgenomen clips.

 1. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten web portaal.

U kunt de instellingen voor videobewegingsdetectie op de Securitas Connect app niet wijzigen.

De naam van een videoapparaat wijzigen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer het videoapparaat dat u wilt bewerken in het drop down menu voor videoapparaten.
 4. Klik op Gegevens van videoapparaat.
 5. Naam van videoapparaat – voer de nieuwe naam van het apparaat in.
 6. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U kunt de naam van een videoapparaat niet wijzigen op de Securitas Connect app.

Een regel voor het maken of bewerken van een videobewegingsdetectie-opnametijdstip maken of bewerken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Selecteer Opname regels.
 3. Klik op Regel toevoegen.
 4. Klik op Videobewegingsdetectie (VMD).
 5. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om het opnameregel in te schakelen.
 6. Geef het nieuwe opnameregel een naam.
 7. Gebruik de drop down menu Selecteer een camera om te selecteren welke camera een fragment zal opnemen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
 8. Configureer het tijdschema voor de actieve regel.
  Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:

  • At all times
  • Only during the following times – selecteer dag(en) en tijden
 1. Gebruik de menu minimale vertraging tussen uploads van cameragestuurde fragmenten om het aantal opgenomen clips te beperken.
 2. Gebruik instellingen voor thuis om niet op te nemen wanneer het systeem uitgeschakeld of ingeschakeld is.
 3. Om ontvangers van video fragment te kiezen, klikt u op de knop Ontvangers toevoegen.
 4. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld, of klik op de knop New om een nieuwe adresboekcontacten toe te voegen.
 5. Klik op Sluiten en vervolgens opslaan.

Neem een afbeelding van een beeldsensor (Peek-In)

Om een Meekijkbeeld aan te vragen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op het camerasymbool op de beeldsensorkaart.
 2. Klik op het Volgende beweging meekijken Icoontje of Nu Meekijken Icoontje naast de gewenste beeldsensor.
 3. De afbeelding wordt geüpload naar de galerij en verstuurd naar de ontvangers van de Meekijk notificatie.

Voor het configureren van ontvangers van Meekijkbeelden

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

 Toegang tot het klanten web portaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Automatisering.
 2. Klik op het pictogram Bewerken voor Meekijkbeelden en handmatig geüploade beelden.
 3. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen.
 4. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld, of klik op de knop New om een nieuwe contactpersoon in het adresboek toe te voegen.
 5. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan.

Opgeslagen video bekijken

Bekijk opgeslagen video op:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Selecteer Opgeslagen videofragmenten:
 3. Gebruik het drop down menu Alle camera’s om clips op camera te sorteren
 4. Als u fragmenten op beschermde status wilt sorteren, selecteert u een van beide:
  • Inclusief beveiligde fragmenten icoontje
  • Inclusief niet beveiligde fragmenten icoontje
 5. Om verwijderde fragmenten toe te voegen, klikt u op het pictogram Inclusief verwijderde clips.
 6. Om fragmenten te zoeken op beschrijving, voert u criteria in het veld Beschrijving van fragment.
 7. Gebruik het drop down menu naast het zoekveld om op trigger te sorteren
 8. Om alleen clips uit een bepaald tijdspanne op te nemen, gebruikt u de Van en Aan velden.

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Klik op Video
 3. Klik op het tabblad Saved
 4. Selecteer Video om te bekijken
 5. Video’s worden standaard gesorteerd op datum. Om video’s te filteren, selecteert u het filterpictogram

Scènes

Een Scène wissen

Een scène wissen door middel van:

via web browser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Automatisering
 2. Klik op Scènes
 3. Klik op het verwijder icoon om de scène te verwijderen
 4. Klik op Scène wissen om te bevestigen

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone              Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menu pictogram
 2. Klik op Scènes
 3. Klik op de scène dit u zelf aanmaakte om ze te wissen
 4. Klik op Wijzig
 5. Onderaan de Scène bewerken pagina drukt u op Scéne wissen
 6. Klik op Wissen om te bevestigen

Algemeen

Wat doe ik bij noodgevallen?

In geval van alarm of wanneer je je onveilig voelt:

070 22 20 04

24u per dag – 7 op 7

Ik heb een administratieve vraag

Vragen over facturatie en betalingen?

02 263 24 00

Elke werkdag van 8u tot 17u

services.center@alert-services.be

Ik heb een technische vraag

Voor alle vragen i.v.m. activatie van je systemen, in test plaatsen van je systemen, aanpassing van de procedures, wijzigingen van contactpersonen, tijdelijke storingen/procedures, klachten, hoe werkt mijn systeem, problemen met camera’s, negatieve lijntesten,…

02 263 23 06

Elke werkdag van 6u tot 20u

control.room@alert-services.be

Ik heb een vraag over een product of een veiligheidsoplossing

02 263 24 80

Elke werkdag van 8u30 tot 17u

sales@securitashome.be

Bij vragen kan je op je SecuritasHome account terecht, onder de rubriek ‘Help’. Onze handleiding kan je aanvragen via sales@securitashome.be

Wat is SecuritasHome?

SecuritasHome is een oplossing aangeboden door Securitas die een combinatie vormt van een alarmsysteem, slimme huistoepassingen en de opvolging na alarm.

Wat kost een SecuritasHome systeem?

Een SecuritasHome systeem is altijd op maat van jouw woning. Het is daarom niet mogelijk om standaardprijzen te publiceren. Je kan natuurlijk altijd een gratis en vrijblijvende offerte op maat aanvragen. De meeste van onze klanten raden Securitashome aan omwille van zijn scherpe prijs!

Kan ik een SecuritasHome systeem kopen zonder maandelijks abonnement?

Neen, een SecuritasHome systeem is altijd met maandelijks abonnement. Dit abonnement dekt de kosten van de meldkamer en interventie . Ook de beveiligde bewaring van beelden en gegevens is inbegrepen.

Kan ik nog componenten toevoegen na de aankoop van mijn systeem?

Absoluut. SecuritasHome is een evolutief systeem en er zullen de komende jaren nog toepassingen bijkomen. Neem een kijkje op webshop.securitas.be voor extra componenten.

Wat is Alarm.com?

Voor het digitale platform heeft Securitas in Europa een unieke samenwerking met Alarm.com, dat de meest geavanceerde smarthome oplossingen ondersteunt. Alle data, inclusief de beelden worden door Alarm.com veilig bewaard. Ook de beelden blijven eigendom van de klant en zijn enkel toegankelijk voor onze alarmcentrale in geval van alarm. Meer dan 6 miljoen klanten wereldwijd vertrouwen op Alarm.com voor hun beveiliging en om hun woning slim te maken.

Het alarmsysteem

Gaat het om een draadloos systeem?

SecuritasHome is een draadloos systeem. Enkel de centrale heeft een vaste voeding en een vaste internetverbinding nodig. Alle andere componenten werken draadloos, behalve de optionele camera’s die ook een voeding nodig hebben (naar keuze: een normale stekker of PoE).

Draadloos? Is dat wel veilig?

Een draadloze verbinding is even veilig als een bekabelde verbinding. Mocht één van de componenten het signaal verliezen, dan zal de centrale dit detecteren. En je hebt natuurlijk geen risico op doorgesneden kabels.

Is het systeem te saboteren?

Het systeem is uitgevoerd met ‘Crash and Smash Protection’. Dat wil zeggen dat het systeem direct in alarm gaat wanneer iemand probeert de componenten uit te zetten of te verwijderen van de gemonteerde plekken Dit is ook zichtbaar bij de alarmcentrale.

Hoe groot is de centrale?

Je kan de centrale vergelijken qua grootte met een standaard internetmodem.

Is het mogelijk om een sirene aan te sluiten op mijn alarmsysteem?

In de centrale zit standaard een sirene verwerkt die ruim 110 dB produceert. Daarnaast is het steeds mogelijk om extra sirenes aan te sluiten. Wil je een sirene plaatsen aan de buitenkant van je woning? Dat kan! Onze buitensirene produceert ruim 107 dB.

Wat zijn de kosten?

Betaal ik installatiekosten?

Een installateur komt het systeem bij jou thuis installeren. Tijdens een voorafgaand en vrijblijvend gesprek zal onze expert een indicatie geven van de installatiekosten op maat van jouw specifieke behoeften. Uiteindelijk komen we er altijd samen uit.

Ik kies voor een SecuritasHome systeem, wat is de looptijd van het contract?

De looptijd van het contract is 4 jaar en is daarna jaarlijks verlengbaar. Tijdens deze eerst vier jaar garanderen we een vaste prijs. Geen indexatie, geen verrassingen. Wens je na deze 4 jaar je contract stop te zetten? Dan kan dat natuurlijk. Neem hiervoor contact op met onze sales support afdeling.

Komt er gratis een adviseur bij mij langs?

Ja, dat klopt! Dat advies is volledig gratis, vrijblijvend en zonder extra kosten.

Vanaf wanneer ga ik betalen?

Vanaf de opleverdatum ga je betalen.

Kan ik ook zelf installeren?

De initiële installatie dient door een door Securitas aangestelde erkende installateur te gebeuren. Indien je achteraf componenten bij wenst te installeren, kan je dat wel zelf doen of via één van onze installateurs..

 

Als er iets gebeurt

Als er iets gebeurt… Hoe snel is er dan iemand?

Je hebt een lijst van personen aangemeld om te bellen. De meldkamer neemt deze lijst door om te zien wat er aan de hand is. Mochten zij niemand te pakken krijgen, doen zij een eerste beoordeling van de situatie op basis van de beelden en sturen zij een interventieploeg (of de ordediensten ingeval van duidelijke inbraak, lek of brand) langs op locatie. Gezien wij een landelijke dekking hebben, is een interventieploeg vaak snel ter plaatse om te constateren wat er aan de hand is. Indien nodig, verwittigen zij alsnog de ordediensten.  Dat is de kracht van Securitas.

Wanneer ontvang ik een melding?

In geval van een calamiteit, zoals een inbraak- of brandmelding, ontvang je direct een melding op je app en wordt deze doorgestuurd naar de Securitas alarmcentrale.

Wat gebeurt er als het alarm/rookmelder/CO melder af gaat?

Wanneer het alarm/rookmelder/CO melder afgaat, ontvang je direct een melding op je app en wordt deze ook doorgestuurd naar de Securitas alarmcentrale. Zij nemen contact met je op (of bij geen antwoord, met de andere contactpersonen van de lijst) om te horen wat er aan de hand is. Kunnen we niemand bereiken, sturen we een interventieploeg ter plaatse. Tonen de beelden duidelijk aan dat er brand is, dan wordt de brandweer onmiddellijk verwittigd!

Wat indien er spake is van loos alarm?

Dat is gelukkig geen probleem, de meeste alarmen zijn valse alarmen, we weten hoe we hiermee moeten omgaan. Mochten we niemand te pakken krijgen van de bellijst en er komt een interventieploeg op locatie en er blijkt niets aan de hand te zijn, zijn hier de eerste 5 keer per jaar geen kosten aan verbonden. Dit is inbegrepen in onze dienstverlening.

Praktisch

Zit er garantie op het systeem/de producten?

Wij bieden alleen betrouwbare kwalitatieve producten. Mocht er toch iets kapot gaan of storing geven binnen de eerste 2 jaar, dan komen wij het vervangen. In het welkomstpakket zitten de gegevens van de support afdeling die je kan contacteren om samen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Ik heb een huisdier, geeft dit problemen met het alarmsysteem?

Als je huisdier niet meer weegt dan 15 kg is er geen probleem. Is dit wel het geval, neem dan contact met ons op voor verder advies. In elk geval: het is steeds opletten met meubilair dat dicht bij de bewegingssensoren staat en mogelijk als springplank kan dienen voor je huisdier (zoals kasten, tafels etc.). Wanneer de afstand te kort is, kan het systeem in alarm gaan bij beweging van je huisdier.

Ik heb al een alarmsysteem. Kunnen jullie dit ook hier op aansluiten?

Neen, dat kan helaas niet. Wellicht denk je na over het toevoegen van extra producten of om het systeem te vernieuwen. Wij werken met de nieuwste technologie en de oude(re) systemen zijn hiermee vaak niet compatibel. Vraag hierover meer info aan onze adviseurs, dit is volledig vrijblijvend.

Kan ik na het tekenen van het contract nog opzeggen?

Het is mogelijk om kosteloos op te zeggen binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst. Daarna zullen we kosten zoals dossierkosten en opstartkosten in rekening brengen (aan de hand van het reeds betaalde voorschot).

Wat gebeurt er bij overlijden?

Dit is erg vervelend om te horen. Wij wensen je dan ook veel sterkte. Indien gewenst, wordt het contract opgeschort. Voor meer info kan je contact opnemen met de sales support afdeling van Securitas.

Hoe snel wordt het systeem geïnstalleerd?

Wij zorgen dat het systeem zo snel mogelijk geïnstalleerd wordt – op een moment dat jou het beste uitkomt. Gemiddeld is de installateur 2 tot 3 uur bezig, afhankelijk van het aantal componenten.

Blijft mijn systeem werken als de internet verbinding wegvalt?

Het systeem is aangesloten op de internetverbinding bij je thuis. Mocht deze verbinding wegvallen, dan zorgt de ingebouwde simkaart ervoor dat de centrale toch verbonden blijft. Je huis is dus altijd veilig, ook als de internetverbinding wegvalt.

Blijft mijn systeem werken als de stroom is uitgevallen?

Wanneer de stroom uitvalt, blijft het systeem werken. Er is een ingebouwde batterij aanwezig en zodra de stroom uitvalt, schakelt het systeem vanzelf over op de batterij. Deze kan 48 uur lang voor stroomvoorziening zorgen. Je huis is dus altijd veilig, ook als de stroom uitvalt.

Hoeveel onderhoud heeft het systeem nodig?

Het systeem is zo opgezet dat dagelijkse controles voor onderhoud niet nodig zijn. Mocht er zich toch een storing voordoen, zal de meldkamer deze binnenkrijgen en dit zo spoedig mogelijk samen met jou oplossen. Indien je de applicatie geïnstalleerd hebt, krijg je ook steeds een melding van de storing op je smartphone. Updates van de software vinden plaats vanop afstand. Wij regelen dat voor jou, zodat jij je daarover geen zorgen hoeft te maken!

Wettelijk gezien bent je verplicht om elk jaar een onderhoud uit te voeren van je alarmsysteem. Je mag dit onderhoud zelf uitvoeren. Indien je dit niet wil of kan, kan je met ons contact opnemen en kunnen wij dit voor jou doen (tegen betaling). Je kan ook een onderhoudsoptie afsluiten bij de ondertekening van het contract. Voor meer info, kan je steeds bij je adviseur terecht.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn alarmsysteem meeverhuizen?

Het volledige systeem kan worden meeverhuisd naar je nieuwe woning. Alvorens je begint componenten van de muur te halen,  moet je wel even contact opnemen met de technische helpdesk. Zij zetten je systeem dan tijdelijk uit productie.

Éénmaal alles opnieuw gemonteerd is in de nieuwe woning, kan je terug contact opnemen met onze technische helpdesk om je systeem opnieuw te activeren.  Wil je componenten anders benoemen na je verhuis? Dan kan je dat doen in de webportal van SecuritasHome, onder het menu Instellingen > Apparaten > Apparaten.

Neem je je systeem niet mee naar je nieuwe woning?

Dan zijn er 2 opties:

 1. Ofwel betaal je in één keer het resterende bedrag van de maandelijkse kosten tot de einddatum van je vaste contract, of
 2. Je draagt het contract over naar de nieuwe eigenaars/bewoners van de woning

Kies je voor optie één, stuur dan een mailtje naar services.center@securitas.be.

Kies je voor optie 2, vul dan (samen met de nieuwe titularis) het overdrachtscontract in en stuur dit naar sales@securitashome.be.

Zit ik aan een contract vast?

SecuritasHome werkt met een vast contract. Hierdoor kunnen wij u garanderen dat de maandelijkse kost niet geïndexeerd wordt gedurende deze periode. Wenst u na deze periode uw contract stop te zetten? Dan kan dat natuurlijk.

Applicatie

Mijn app doet het niet.

Dat is vervelend. Misschien ben je niet verbonden met het internet? Wanneer je problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met onze technische helpdesk, zodat we het samen op kunnen lossen.

Wat kan ik doen met de app?

Er is veel mogelijk met de app. Dankzij de mobiele applicatie heb je altijd inzicht in de huidige situatie van je woning. Je kan bijvoorbeeld de verlichting op afstand beheren, waardoor het voor inbrekers heel moeilijk in te schatten is of je thuis bent of niet. Daarnaast kan je bvb. al je camerabeelden bekijken via de app of kan je praten met wie er voor je deur staat. Je kan natuurlijk ook vanop afstand je alarm aan- of uitzetten.

Camerabeveiliging

Wat is er nodig om de camera’s aan te sluiten?

Dat hangt af van het type camera. Een eerste type zijn de camera’s die draadloos verbonden zijn met het Wifi netwerk. Het enige wat je nodig hebt voor deze camera’s is een stopcontact. Dit geldt voor zowel de binnen- als de buitencamera. Een tweede type camera’s zijn de zogenaamde PoE (power-over-ethernet) camera’s. Deze krijgen hun voeding uit een Ethernet kabel. Voor deze camera’s moet je dus een ethernet kabel voorzien, die op zijn beurt is aangesloten op een daarvoor voorziene PoE switch.

Hoe zit het met de privacy?

De beelden en andere informatie die worden doorgestuurd naar de alarmcentrale, worden bewaard door Alarm.Com. Ze blijven eigendom van de klant en zijn enkel toegankelijk voor onze alarmcentrale in geval van alarm.

Handleiding camerabewaking.


Geniet van een gratis expertise van jouw huis

U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
Klik hier voor meer informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.
Door het formulier in te dienen, ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

*Indien je op 'Bel mij' klikt, betekent dit dat je akkoord gaat dat wij je gaan contacteren voor een vrijblijvende afspraak. Jouw telefoonnumer zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, noch gedeeld worden met derden.

Call me