Inschakelen & uitschakelen

Het systeem inschakelen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Home in het menu.
 2. Klik op het pictogram Schild op de beveiligingswidgetkaart die de huidige status van het paneel weergeeft.
 3. Klik op Thuis om het systeem in te schakelen om de modus te behouden, of Afwezig om het systeem in de wegmodus te zetten.
  • Armed Away – Zet zowel de contactsensoren als de bewegingssensor in een alarmtoestand.
  • Armed stay – Zet alleen contactsensoren op een alarmtoestand

Opmerking: systemen met bypassmogelijkheden tonen een Bypass-sensoren-vinkje dat, indien aangevinkt, beveiligde sensoren niet bewapent.

Het systeem uitschakelen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Home in het menu.
 2. Klik op het pictogram Schild op de beveiligingswidgetkaart die de huidige status van het paneel weergeeft.
 3. Klik op Uitschakelen.

Geschiedenis

Exporteer de systeemactiviteitengeschiedenis van het systeem

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Activiteit.
 2. Scroll naar beneden en klik op Export to Excel onder aan de pagina.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U kunt geen alarm activiteiten exporteren als een Excel-document op de Securitas Home App

De geschiedenis van de systeemactiviteit bekijken

Het bekijken van de systeemactiviteitengeschiedenis door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Activiteit.
 2. Van de activiteitenpagina:
  • Gebruik de zoekbalk om activiteiten te bekijken die overeenkomen met specifieke trefwoorden.
  • Gebruik het drop down menu Alle Devices om de activiteit van specifieke apparaten te bekijken.
  • Het dropdown menu Alle gebeurtenissen filtert de activiteit op specifieke gebeurtenissen.
  • Gebruik het kalenderpictogram om de activiteit op specifieke tijden te bekijken.

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het pictogram Geschiedenis in de rechterbovenhoek
  • Selecteer Filters om te filteren op tijd of gebeurtenistype.

Geo-Services

Geo-apparaten toevoegen

Er moet een Geo-apparaat worden ingesteld om Geo-Services mogelijk te maken. Geo-apparaten zijn alle apparaten die Geo-Services geactiveerd hebben. Ze zullen op de Geo-apparaatlijst verschijnen.

Een geo-apparaat toevoegen:

 1. Schakel Locatie op uw mobiele telefoon in.
  • Apple-apparaten – Instellingen > Privacy > Locatieservices > Locatieservices
  • Android-apparaten – Instellingen > Verbindingen > Locatie
   Opmerking: Dit kan verschillen afhankelijk van de softwareversie die op uw telefoon is geïnstalleerd.
 1. Start de Securitas Connect App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de link Download hieronder.

Download op Android smartphone        Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Druk op de tuimelschakelaar om Geo-Services in te schakelen.

Geo-functies en Gebiedsbegrenzingen kunnen worden ingesteld zodra Geo-Services zijn ingeschakeld.

Geo-apparaten kunnen niet worden toegevoegd op het klanten webportaal.

Voeg een Geo-apparaat toe door Geo-Services op het mobiele apparaat in te schakelen.

Gebiedsbegrenzingen

Wat is een gebiedsbegrenzing?

Een gebiedsbegrenzing is een gevestigde perimeter die locatiegebaseerde waarschuwingen zal triggeren op basis van de locatie van uw Geo-apparaten. U kunt gebiedsbegrenzingen toevoegen, bewerken en verwijderen. Het gebied rond het installatieadres van het alarmsysteem is de standaard gebiedsbegrenzing.

Een gebiedsbegrenzing toevoegen/bewerken/verwijderen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.

Een gebiedsbegrenzing toevoegen

 1. Klik op een begrenzing toevoegen.
 2. Locatie van begrenzing toevoegen: Klik en versleep de drop down pin op de kaart of voer een nieuw adres in het veld “Begrenzing verplaatsen naar”.
 3. Voer de naam van de begrenzing in: Voer de naam van de begrenzing in het veld “Naam van begrenzing”.
 4. Stel de radius in: Klik en sleep grensmarkeringen OF voer handmatig een waarde in het Radius-veld in.
 5. Klik op Opslaan.

Een gebiedsbegrenzing bewerken

 1. Klik op de naam van de omheining of de drop down veld van de begrenzing om deze te bewerken.
 2. Verander de locatie van de begrenzing: Klik en versleep de drop down pin op de kaart of voer een nieuw adres in het veld “Begrenzing verplaatsen naar”.
 3. Verander de naam van de begrenzing: Wijzig de naam van de begrenzing in het veld “Naam van begrenzing”.
 4. Bewerk Radius van begrenzing: Klik en sleep grensmarkeringen OF voer handmatig een waarde in het Radius-veld.

Een Geo-Fence verwijderen

 1. Klik op de naam van de begrenzing of de drop-down pin van de begrenzing.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U kunt geen Geo-Fences toevoegen, bewerken of verwijderen op de Securitas Connect app.

Geotoestel verwijderen

Het verwijderen van een Geotoestel door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen
 2. Klik op Geo-Services
 3. Klik op het Geotoestel dat je wilt verwijderen
 4. Klik op het Verwijder icoon
 5. Klik op Ok

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menu pictogram
 2. Klik op Geoservices
 3. Druk op de tuimelschakelaar om Geoservices op het toestel te deactiveren

Logins

Wijzig een wachtwoord

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om doorgestuurd te worden naar het Securitas Home Interactive Customer Web Portal.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Login-gegevens.
 3. Klik op Wachtwoord.
 4. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 5. Nieuw Wachtwoord veld – Voer het nieuwe wachtwoord in
 6. Wachtwoord controleren veld – Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in.
 7. Klik op opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U hebt geen toegang tot de inloggegevens van de Securitas Connect app.

Een e-mailadres wijzigen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Login-gegevens.
 3. Selecteer E-mailadres.
 4. E-mailadres veld – Voer het nieuwe e-mailadres in.
 5. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 6. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal

U hebt geen toegang tot de inloggegevens op de Securitas Connect app.

Een nieuwe login aanmaken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Gebruikers.
 2. Selecteer Aanmeldingen beheren.
 3. Klik op Een aanmelden toevoegen.
 4. E-mailadresveld – Voer het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in.
 5. Aanmeldnaam veld – Voer de gewenste inlognaam van de nieuwe gebruiker in.
 6. Language preference – Selecteer de taalvoorkeur van de nieuwe gebruiker met behulp van het drop down menu Language preference.
 7. Klik op Opslaan.

Two Factor Authenticatie activeren

Two Factor Authenticatie biedt een extra beveiligingslaag aan uw account door een bevestiging van de gebruiker te vragen wanneer de account wordt geopend vanaf een nieuw apparaat.

Om de Two factor-authenticatie in te schakelen:

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Klik op Login-gegevens.
 3. Selecteer Beveiligingsvraag.
 4. Select een beveiligingsvraag uit de drop down menu
 5. Antwoord op beveiligingsvraag veld – Voer het antwoord op de beveiligingsvraag in.
 6. Huidig Wachtwoord veld – Voer het huidige wachtwoord in.
 7. Klik op Opslaan

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten webportaal.

U hebt geen toegang tot inloggegevens op de Securitas Home app.

Gebruikersnaam en wachtwoord vergeten

Reset de gebruikersnaam of het wachtwoord opnieuw in:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Login Help.
 2. Voer een van beide in:
  • Uw e-mailadres als u uw gebruikersnaam bent vergeten
  • Uw gebruikersnaam als u uw wachtwoord bent vergeten
 3. Klik op Submit

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Selecteer Login Help in het aanmeldingsscherm
 2. Voer een van beide in
  • Uw e-mailadres als u uw gebruikersnaam bent vergeten.
  • Uw gebruikersnaam als u uw wachtwoord bent vergeten.
  • Uw gebruikersnaam als u voor het eerst hulp nodig heeft bij het inloggen.
 3. Klik op verzenden

Meldingen

Een alarmmelding maken of bewerken

Meldingen aanmaken/bewerken via:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Klik op Nieuwe meldingen.
 3. Selecteer het tabblad Standaard en klik op Alarm
 4. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om de melding in te schakelen
 5. Benoem de nieuwe melding
 6. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de alarmtypes waarover u een melding wilt ontvangen. Hoorbaar of Stil
  Gebruik het drop-down menu om een van beide te selecteren:

  • Any sensor: Voor een willekeurige sensor worden meldingen verstuurd.
  • Specific sensor: Gebruik de selectievakjes om te selecteren welke sensoren meldingen moeten worden verzonden. Bijvoorbeeld PIR Master Bedroom.
   Meldingen worden verstuurd voor PIR Master Bedroom

  Opmerking: Kies er niet voor om een Duress Panic SMS of Push Notification naar een potentiële Duress Code gebruiker te sturen.

 7. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 8. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld of selecteer de knop New om een nieuwe contactpersoon toe te voegen
 9. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone              Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Meldingen
 3. Druk op de tuimelschakelaar om meldingen in te schakelen
 4. Om een nieuwe melding toe te voegen, klik op de plus icoon
 5. Selecteer het type notificatie
 6. Benoem de nieuwe melding
 7. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de alarmtypes waarover u een melding wilt ontvangen. Audible of Silent
  Gebruik het drop-down menu om een van beide te selecteren

  • Any sensor: Voor een willekeurige sensor worden meldingen verstuurd.
  • Specific sensor: Gebruik de selectievakjes om te selecteren welke sensoren meldingen moeten worden verzonden. PIR Master Bedroom
   Meldingen worden verstuurd voor PIR Master Bedroom

  Opmerking: Kies er niet voor om een Duress Panic SMS of Push Notification naar een potentiële Duress Code gebruiker te sturen.

 8. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen.
 9. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of druk op de Contact toevoegen om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 10. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

Sensor-activiteitsmeldingen maken of bewerken

Meldingen aanmaken/bewerken via:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Klik op Nieuwe meldingen.
 3. Selecteer Sensoractiviteit onder het standaardtabblad
 4. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om de melding in te schakelen
 5. Benoem de nieuwe melding
 6. Criteria voor de melding instellen: Wanneer een alarm van dit type:
  Klik op de selectievakjes voor de sensoren die een melding zullen verzenden wanneer ze geactiveerd zijn. Bijvoorbeeld: Slaapkamer 1 P.I.R.
 7. Configureer het tijdschema voor de actieve regel.
  Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:

  • At All Times
  • Only During the Following Times – selecteer dag(en) en tijden
 8. Filteren van meldingen:
  • Geen meldingen verzenden die optreden binnen (Selecteer Tijd Frame) minuten van de laatste melding. Vink dit vakje aan om het aantal meldingen dat binnen de geselecteerde termijn wordt verzonden te beperken.
  • Geen meldingen verzenden wanneer een van de volgende Geo-apparaten (Selecteer Geo-apparaten) zich bevinden binnen de geselecteerde gebiedsbegrenzing (Selecteer begrenzing). Vink dit vakje aan om geen meldingen te ontvangen terwijl er een Geo-apparaat in een bestaande gebiedsbegrenzing aanwezig is.
 9. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 10. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of selecteer knop New om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 11. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone                 Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Notifications
 3. Druk op de tuimelschakelaar om meldingen in te schakelen
 4. Om een nieuwe melding toe te voegen, klik op de plus icoon
 5. Druk op Sensor Activity
 6. Benoem de nieuwe melding
 7. Wanneer een van deze sensoren geopend of geactiveerd is:
  Druk op de selectievakjes voor de sensoren die een melding zullen verzenden wanneer ze geactiveerd zijn. Bijvoorbeeld Kitchen P.I.R.
 8. Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:
  • At all times
  • Only during the following times.
 9. Notification Filtering
  • Do not send notifications that occur within (Selecteer tijdspanne) of the last notification. Vink dit vakje aan om het aantal meldingen dat binnen de geselecteerde termijn wordt verzonden te beperken.
  • Do not send notificatons when any of the following Geo-Devices (Selecteer Geo-apparaten) are inside the selected Geo-Fence (Selecteer gebiedsbegrenzing). Vink dit vakje aann om geen meldingen te ontvangen terwijl er een geo-apparaat in een bestaande gebiedsbegrenzing aanwezig is.
 10. Klik op Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen
 11. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden verwittigd of druk op Contact toevoegen om een nieuwe contactpersoon voor het adresboek toe te voegen
 12. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan

Meldingen verwijderen

Meldingen verwijderen door middel van:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Meldingen.
 2. Zoek de melding om te verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone                 Download op Apple smartphone

 1. Druk op het menupictogram
 2. Selecteer Notifications
 3. Druk op de melding dat u wilt verwijderen
 4. Klik op het pictogram Verwijderen

Problemen

Alarm in het geheugen

Wat betekent Alarm in het geheugen?

Een probleemconditie die aangeeft dat er eerder een alarm in het geheugen van het paneel was en nog niet is verwijderd van de Securitas Home servers.

Hoe lost u een alarm in geval van geheugenproblemen op?

Dit kan alleen worden opgelost via het Securitas Home Customer Portal.

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer de Klik hier om deze bericht te wissen link op het scherm Alarm In Memory issue.

Apparaat Laag Batterij

Wat betekent Device Low Battery?

Een probleemconditie die aangeeft dat een apparaat op dit moment een lage accustatus meldt.

Hoe lost u lage batterijcondities op?

Vervang de batterij van het apparaat.

Opmerking: Een lage accuconditie voor apparaten die ook op het wisselstroom net werken, kan erop wijzen dat de wisselstroomvoeding niet meer naar behoren functioneert.

Geo-Service apparaat in storing

Wat betekent Geo-Service In Malfunction?

Deze fouttoestand geeft aan dat een apparaat 24 uur lang niet heeft ingecheckt.

Hoe lost u een storing voor een Geo-serviceapparaat op?

 1. Start de Securitas Home Phone App met het apparaat in storing.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Selecteer Geo-services.
 3. Klik op de tuimelschakelaar om Geo-Services uit te schakelen.
 4. Klik opnieuw op het menupictogram
 5. Scroll naar beneden en klik op Uitloggen om uit te loggen op het Securitas Home-web portaal.
 6. Log in op de Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Als het defecte apparaat in de lijst staat onder Geo-apparaten – Selecteer het apparaat en verwijder het door te klikken op het verwijder icoontje.
 4. Terwijl u ingelogd blijft op het klanten webportaal – Log in op de Securitas Home Phone App op hetzelfde apparaat.
 5. Klik op het menupictogram
 6. Selecteer Geo-Services.
 7. Druk op het tuimelschakelaar om Geo-Services in te schakelen
 8. Verfris de Geo-Services pagina op de Securitas Home Portal Website (Log in indien nodig opnieuw in).
 9. Zorg ervoor dat het apparaat weer in de lijst staat onder Geo-apparaten.

Storingsmeldingen van Geo-apparaten uitschakelen (alleen Android-apparaten)

 1. Log in op de Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten webportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Instellingen.
 2. Selecteer Geo-Services.
 3. Selecteer het apparaat dat u wilt bewerken.
 4. Vink het selectvakje Meld een storing als het apparaat 24 uur lang niet heeft ingecheckt uit
 5. Klik op Opslaan.

Opmerking: Storingsmeldingen kunnen alleen worden uitgeschakeld voor Android-apparaten.

Omzeilde sensor

Wat betekent Sensor omzeild?

Een sensor wordt niet actief bewaakt door het systeem, omdat deze bij het inschakelen niet gereed is.

Hoe Sensor omzeild oplossen

Het systeem uitschakelen en opnieuw inschakelen terwijl alle sensoren zich in een gereedstaande toestand bevinden.

Opmerking: Sensoren worden op verschillende manieren omzeild, afhankelijk van het type paneel dat het is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het paneel voor instructies voor het omzeilen van het paneel.

Storingen in de werking van de sensor

Wat is een sensorstoring?

Een beveiligingssensor die moeite heeft met de communicatie met de alarmcentrale.

Hoe lost u een sensorstoring op?

 1. Plaats de sensor dichter bij het alarmpaneel.
 2. Zorg ervoor dat het paneel en de sensor niet van elkaar gescheiden zijn door metaal.
 3. Draai de sensor 90 graden of verplaats hem naar een andere muur als het een bewegingssensor is.
 4. Vervang de batterijen van de sensor.

Sensor knoeien

Wat betekent Sensor Tamper?

Een sensor meldt een sabotagetoestand. Dit kan mogelijk betekenen dat de sabotageschakelaar is vrijgegeven.

Hoe Sensor Tampers oplossen

Zorg ervoor dat de sabotageschakelaar voor het apparaat is beveiligd.

Test uw alarmsysteem om er zeker van te zijn dat het correct rapporteert.

Gebruikers

Een nieuwe gebruikerscode aanmaken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Gebruikers
 2. Klik op Gebruiker toevoegen.
 3. Voer onder Gebruikersinformatie de voor- en achternaam van de nieuwe gebruiker in.
 4. Gebruik het drop down menu Taalvoorkeur om de taalvoorkeur van de gebruiker te selecteren.
 5. Klik op  Toevoegen om de contactgegevens van de gebruiker toe te voegen.
 6. Klik op Toegangscontrole om in te stellen tot welke apparaten de gebruiker toegang heeft.
 7. Voer de nieuwe gebruikerscode van de gebruiker in.
 8. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U kunt geen gebruikers aanmaken op de Securitas Connect app.

Een gebruikerscode verwijderen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Selecteer Gebruikers
 2. Zoek de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen
 3. Om alleen toegang van een bestaande gebruiker te verwijderen, zoekt u het toegangspictogram onder Toegangscontrole en selecteert u welk toegangspunt u wilt verwijderen.
 4. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U heeft geen toegang tot de gebruikers van de Securitas Home app.

Video

De instellingen voor videobewegingsdetectie van een camera wijzigen

Videobewegingsdetectie (VMD) – Trigger opnamen gebaseerd op elke beweging die door de camera’s wordt gedetecteerd. De camera identificeert beweging door te meten hoe de pixels van de video van het ene moment op het andere veranderen. Er zijn geen PIR-bewegingsmelders ingebouwd in de camera. Wanneer VMD echter correct is ingesteld, kan het een effectieve manier zijn om activiteiten vast te leggen en meldingen voor de klant te genereren.

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer het videoapparaat dat u wilt bewerken in het drop down menu voor videoapparaten.
 4. Klik op Videobewegingsdetectie.
 5. Voor elk Videobewegingsdetectie venster:
  1. Teken een nieuw VMD-venster – Klik en sleep op de Live View-afbeelding.
  2. Gebruik de drop down menu Gevoeligheid om de bewegingsgevoeligheid voor het VMD-venster te selecteren.

Opmerking: Een hoge gevoeligheid maakt het mogelijk meer beweging te detecteren door de camera en meer clips op te nemen.

  1. Gebruik de drop down menu Gewenste grootte om de Bewegingsdoelgrootte te selecteren.

Opmerking: De doelgrootte geeft het percentage van het VMD-venster aan dat beweging moet detecteren om een clip te kunnen  opnemen.

Een kleinere doelgrootte vereist minder beweging om een opname te activeren, wat resulteert in meer opgenomen clips.

 1. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het klanten web portaal.

U kunt de instellingen voor videobewegingsdetectie op de Securitas Connect app niet wijzigen.

De naam van een videoapparaat wijzigen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klantenwebportaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer het videoapparaat dat u wilt bewerken in het drop down menu voor videoapparaten.
 4. Klik op Gegevens van videoapparaat.
 5. Naam van videoapparaat – voer de nieuwe naam van het apparaat in.
 6. Klik op Opslaan.

Deze functie is alleen beschikbaar op het webportaal van de klant.

U kunt de naam van een videoapparaat niet wijzigen op de Securitas Connect app.

Een regel voor het maken of bewerken van een videobewegingsdetectie-opnametijdstip maken of bewerken

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Selecteer Opname regels.
 3. Klik op Regel toevoegen.
 4. Klik op Videobewegingsdetectie (VMD).
 5. Zorg ervoor dat de tuimelschakelaar is ingeschakeld om het opnameregel in te schakelen.
 6. Geef het nieuwe opnameregel een naam.
 7. Gebruik de drop down menu Selecteer een camera om te selecteren welke camera een fragment zal opnemen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
 8. Configureer het tijdschema voor de actieve regel.
  Selecteer één optie met behulp van de radioknoppen:

  • At all times
  • Only during the following times – selecteer dag(en) en tijden
 1. Gebruik de menu minimale vertraging tussen uploads van cameragestuurde fragmenten om het aantal opgenomen clips te beperken.
 2. Gebruik instellingen voor thuis om niet op te nemen wanneer het systeem uitgeschakeld of ingeschakeld is.
 3. Om ontvangers van video fragment te kiezen, klikt u op de knop Ontvangers toevoegen.
 4. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld, of klik op de knop New om een nieuwe adresboekcontacten toe te voegen.
 5. Klik op Sluiten en vervolgens opslaan.

Neem een afbeelding van een beeldsensor (Peek-In)

Om een Meekijkbeeld aan te vragen

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten webportaal.

Toegang tot het klanten web portaal kan via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op het camerasymbool op de beeldsensorkaart.
 2. Klik op het Volgende beweging meekijken Icoontje of Nu Meekijken Icoontje naast de gewenste beeldsensor.
 3. De afbeelding wordt geüpload naar de galerij en verstuurd naar de ontvangers van de Meekijk notificatie.

Voor het configureren van ontvangers van Meekijkbeelden

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het klanten web portaal.

 Toegang tot het klanten web portaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan.

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Automatisering.
 2. Klik op het pictogram Bewerken voor Meekijkbeelden en handmatig geüploade beelden.
 3. Klik op de knop Ontvanger toevoegen om ontvangers van meldingen te kiezen.
 4. Klik op de gegevens in het adresboek die moeten worden gemeld, of klik op de knop New om een nieuwe contactpersoon in het adresboek toe te voegen.
 5. Klik op Sluiten en vervolgens op Opslaan.

Opgeslagen video bekijken

Bekijk opgeslagen video op:

via webbrowser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Video.
 2. Selecteer Opgeslagen videofragmenten:
 3. Gebruik het drop down menu Alle camera’s om clips op camera te sorteren
 4. Als u fragmenten op beschermde status wilt sorteren, selecteert u een van beide:
  • Inclusief beveiligde fragmenten icoontje
  • Inclusief niet beveiligde fragmenten icoontje
 5. Om verwijderde fragmenten toe te voegen, klikt u op het pictogram Inclusief verwijderde clips.
 6. Om fragmenten te zoeken op beschrijving, voert u criteria in het veld Beschrijving van fragment.
 7. Gebruik het drop down menu naast het zoekveld om op trigger te sorteren
 8. Om alleen clips uit een bepaald tijdspanne op te nemen, gebruikt u de Van en Aan velden.

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone       Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menupictogram
 2. Klik op Video
 3. Klik op het tabblad Saved
 4. Selecteer Video om te bekijken
 5. Video’s worden standaard gesorteerd op datum. Om video’s te filteren, selecteert u het filterpictogram

Scènes

Een Scène wissen

Een scène wissen door middel van:

via web browser

 1. Log in op uw Securitas Home-account via het webportaal van de klant.

Toegang tot het klantenwebportaal via een webbrowser op uw PC, telefoon of tablet met een actieve internetverbinding.

Klik op de onderstaande link om naar het Securitas Home Customer Web Portal te gaan

Securitas Home Customer Web Portal

 1. Klik op Automatisering
 2. Klik op Scènes
 3. Klik op het verwijder icoon om de scène te verwijderen
 4. Klik op Scène wissen om te bevestigen

 1. Start de Securitas Connect Phone App.

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in om in te loggen.

Als u de app momenteel niet gedownload heeft op uw smartphone, klik dan op de Download link hieronder.

Download op Android smartphone              Download op Apple smartphone

 1. Klik op het menu pictogram
 2. Klik op Scènes
 3. Klik op de scène dit u zelf aanmaakte om ze te wissen
 4. Klik op Wijzig
 5. Onderaan de Scène bewerken pagina drukt u op Scéne wissen
 6. Klik op Wissen om te bevestigen

Geniet van een gratis expertise van uw huis

U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
U moet dit veld invullen.
Klik hier voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.
Door het formulier in te dienen, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

*Indien u op 'Bel mij' klikt, betekent dit dat u akkoord gaat dat wij u gaan contacteren voor een vrijblijvende afspraak. Uw telefoonnumer zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, noch gedeeld worden met derden.

Call me